13.11.2017

Harjumaa Spordiliit kuulutab välja 2017 a parima nais- ja meessportlase konkursi.

Harjumaa 2017 a parimate sportlaste tunnustamine.


Harju Maavalitsus, Harju Omavalitsuste Liit ja Harjumaa Spordiliit tunnustavad

Harjumaa parimaid sportlasi. Selleks  ootame ettepanekuid parima naissportlase,

meessportlase väljaselgitamiseks hiljemalt 

1.detsembriks 2017 a.

Harjumaa parima sportlase selgitamise traditsioon on  maakonnas üks pikemaid.

Parimad sportlased  kuulutab traditsiooniliselt välja maavanem.

Ettepanekuid ootame aadressil harju.spordiliit@harjusport.ee   või

rein.suppi@harjusport.ee
Postiaadress: Roosikrantsi 12, Tallinn 10119 Harjumaa Spordiliit.