04.11.2015

Harjumaa Spordiliidu ja Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi spordipreemia

„ Meie teejuht, meie õpetaja“
Ootame ettepanekuid Harjumaa Spordiliidu ja Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi poolt välja antavale spordipreemiale „Meie teejuht, meie õpetaja“
Preemia eesmärk on tunnustada sporditöötaja erialast pühendumist Harjumaal. „Meie teejuht, meie õpetaja“  preemia määratakse füüsilisele isikule.
Ettepanekuid „Meie teejuht, meie õpetaja“  preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule. Iga isik võib esitada ühe kandidaadi.
Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile harjumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
Ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi sporditööalaseid saavutusi ning isikuandmeid (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon).
Spordipreemia antakse  üle  Harjumaa Spordiliidu 2015  spordiaasta pidulikul lõpetamisel.